LIPENSKÁ 90 OLOMOUC 772 00
mobil  603 225 678 & 606 441 424

DOMŮ
O NÁS
KONTAKTY
REFERENCE
KDE NÁS NAJDETE
Z HISTORIE
FAQ
PROČ MÍT HROMOSVOD
CO JE TO BOUŘKA
AKTUÁLNÍ STAV BLESKŮ

design


Firma  K O L Á Ř    H R O M O S V O D Y  vznikla  již  v roce  1991, s  předchozí  25-ti letou  praxí  v  oboru
              montáž     -     opravy     -     revize       hromosvodů.          

Po celou dobu se specializujeme výhradně na hromosvody, což umožňuje neustálý maximální přehled o nových materiálech, výrobcích, měřících přístrojích a technologických postupech v daném oboru.
Jsme vlastníkem všech potřebných oprávnění, osvědčení, certifikátů a zkoušek v oboru montáž - revize hromosvodů.
Veškeré montážní, až revizní postupy probíhají vždy v souladu s platnými normami.( ČSN )
Jsme schopni realizovat zakázky od malého RD, přes čerpací stanice PHM, regulační stanice plynu, až po velký výrobní závod.
Poskytujeme plnou záruku na materiál i montáž po dobu 5-ti let, v případě mechanického a elektrického nepoškození celého vedení.
( vysvětlení neuznání záruky : žárlivý,,manžel,,  leze po vedení hromosvodu do,,8,,  poschodí a vytrhá při tom vedení z podpěr a zdiva ; jiné, vnější vlivy a poškození / vandalové, chemické, agresivní provozy / ; zásah blesku,,vyšší moc,,  ale i tak neexistuje neřešitelná věc ).
 

Nabízíme montáž z materiálů :

  • ocel      žárově zinkovaná FeZn    ( nejvíce používaná, nejméně finančně náročná, časem vyžaduje údržbu, nátěr )
  • měď     Cu                                   ( bez údržbová, dražší, nelze použít pro některé druhy kovových krytin, vytváří článek )    
  • dural    (slitiny, AlMgSi)              (nejmenší váhové zatížení krytiny )    
  • nerez    Ak                                   ( alternativní použití, i do chemických provozů, bez údržbové, drahé )

U všech materiálů používáme pouze normalizované svorky, podpěry vedení a doplňky pro daný druh. ( Prohlášení o shodě )

Používáme pouze špičkové montážní a měřící přístroje, stroje a nástroje a ekologickou dopravní techniku. 

Provádíme také montáž tzv. aktivních hromosvodů různých značek a výrobců, včetně poradenství s výběrem nejvhodnějšího typu a značky pro daný objekt. Osobní konzultace a výběr konkrétního výrobku je z důvodu vyšší cenové hladiny.                     (Prevectron, Pulsar, Cirrus, Galactive, Schirtec ...).   ČSN EN 62 305-1-4 ? ? ? ? ?

Po každé námi realizované (nové) zakázce automaticky následuje výchozí revize, včetně vystavení revizní zprávy naší firmou
s platností 4 let. Investor má tak 100 %-ní jistotu, že realizaci hromosvodů provedla od A do Z jedna firma.
(pouze při zvláštním, výbušném prostředí  / třídy B / s platností 1 roky, nebo vždy DO ZJIŠTĚNÉHO ZÁSAHU BLESKU,
potom je nutno ihned znovu zrevidovat, popřípadě opravit). Používáme pouze schválené a cejchované měřící přístroje.
Vyjímku tvoří aktivní hromosvody, kde se revize provádí dle hladiny zabezpečení I, II, III a údajů výrobce v rozmezí 3, nebo 5 let.
Revizi na aktivní hromosvody zajišťujeme externě.
ČSN EN 62 305-1-4 dle hladiny zabezpečení LPS I, II, III, IV v rozmezí 0,5 ; 1 ; 2 roky  vizuální kontroly.1, 2, 4 roky úplná revize.
(Sledování termínů další, pravidelné revize je ze zákona na majiteli, provozovateli, ale i tohle lze zajistit naší firmou, zdarma)

Revize provádíme výchozí i pravidelné v objektech třídy A i B taktéž montáž a opravy.
                        ( A = běžné objekty, B = objekty s výbušným prostředím )

Firma je pojištěna proti možným vzniklým škodám na majetku a zdraví osob.

MOTTO: SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK JE NEJLEPŠÍ REKLAMA