LIPENSKÁ 90 OLOMOUC 772 00
mobil  603 225 678 & 606 441 424

DOMŮ
O NÁS
KONTAKTY
REFERENCE
KDE NÁS NAJDETE
Z HISTORIE
FAQ
PROČ MÍT HROMOSVOD
CO JE TO BOUŘKA
AKTUÁLNÍ STAV BLESKŮ

design


                                     
 J A K    S E    CH O V A T    P Ř I    B O U Ř C E  :

   Jste-li ve volné přírodě, ještě před příchodem bouřky (při prvních příznacích blesky, hromy)
       sejděte z návrší do údolí (pozor však na přívalové deště a náhlé záplavy)a zůstaňte pokud možno na ,,volném'',
       co možná nejkrytějším prostranství, NE však pod vzrostlými stromy, sloupy el.vedení.....(zde je větší četnost zásahu blesku).
       Zaujměte polohu v podřepu na špičkách a snažte se takto vydržet do odeznění bouřky (cca 20 min. po doznění posledního hromu).
       Takto je zaručená nejmenší styčná plocha člověka se zemí a je teoretická nejmenší pravděpodobnost zásahu bleskem.
       Nepoužívejte mobilní telefon, ani jiné zařízení ( vysílačky, discman, rádio... ).

   Jste-li v domě, odpojte televizní, ostatní dražší el.spotřebiče a výpočetní techniku od zdroje napájení,
      od televizní antény a od pevné telefonní linky a zbytečně se nezdržujte u oken a vchodových dveří, které před tím uzavřete.
      Nedotýkejte se vodovodních kohoutků, kovové vany, tekoucí vody a kovových předmětů, které procházejí vně objektu, nebo
      jsou nějak spojeny s uzemněním. Obecně, nedotýkejte se ničeho kovového a ničeho napojeného na elektrickou a jinou síť.
      Netelefonujte z mobilního, ani pevného telefonu, nepoužívejte vysílačky, elektroniku...
      Pokud je objekt vybaven funkčním hromosvodem a nenastanou-li neobvyklé situace, můžete být celkem klidní.

   Jste-li v automobilu, můžete být celkem klidní, protože Vás chrání před zásahem blesku tzv.FARADAYOVA klec
      (ocelová karoserie), vyjímku tvoří vozidla trabant a kabriolety. Pouze demontujte, nebo zatáhněte antény, zavřete okna a dveře.
      Zbytečně se nedotýkejte kovových součástí karoserie, ani kov.součástí uvnitř vozidla. Není na škodu zastavit na bezpečném místě
      (spíše však z důvodů častých přívalových dešťů, krupobití, silného větru doprovázejících bouřky), nevystupujte z vozu,
      netelefonujte z mobilního telefonu, nepoužívejte autorádio.

   -  IDEÁLNÍ STAV :  být za bouřky v objektu, který je vybaven :  (ochrana pouze před výbojem blesku)

                                  FUNKČNÍM A ŘÁDNĚ ZREVIDOVANÝM HROMOSVODEM.

 
  • 3.stupňovou přepěťovou ochranou elektrické sítě.
  • Přepěťovou ochranou pevné telefonní linky.
  • Bleskojistkami na anténním, satelitním, ev.jiném přívodu.
  • Jiskřišti na připojeních velkých kovových hmot na střeše ( klimatizace, antény, satelity, plynové odfuky...).
  • Uzavřenými okny a vchodovými dveřmi.  (U těchto se zbytečně nezdržovat).
  • Výhodným pojištěním pro případ živelné pohromy.
  • A raději se ničeho nedotýkat.