LIPENSKÁ 90 OLOMOUC 772 00
mobil  603 225 678 & 606 441 424

DOMŮ
O NÁS
KONTAKTY
REFERENCE
KDE NÁS NAJDETE
Z HISTORIE
FAQ
PROČ MÍT HROMOSVOD
CO JE TO BOUŘKA
AKTUÁLNÍ STAV BLESKŮ

design


HROMOSVOD ( bleskosvod ) VYTVÁŘÍ UMĚLOU VODIVOU CESTU K PŘIJETÍ A SVEDENÍ BLESKOVÉHO VÝBOJE.
    V případě, že tato cesta neexistuje, nebo neodpovídají hodnoty normám ( ČSN 34 1390, 33 2000-5-54, 62 305-1-4 ) hrozí že:
 • předměty, kterými bude protékat bleskový výboj se natolik zahřejí, že způsobí požár objektu.
 • blesk, který bude procházet mokrým dřevem, zdivem může rychle zahřát vypařující se vlhkost, která exploduje a způsobí zničení střešních krovů, komínů, částí zdí, nebo i narušení celé konstrukce objektu.
 • blesk může také vážně poškodit elektroinstalaci, elektrické spotřebiče, výpočetní techniku, pevné telefony...
 • V neposlední řadě jsou také následné škody po zásahu blesku. Přerušení výroby, nutnost přestěhovat se, poškození okolních
  objektů požárem, nebo výbuchem ...

Hromosvod se zřizuje na objektech kde by mohl výboj blesku :

 • ohrozit životy a zdraví lidí                      (bytové domy, nemocnice, hotely, nádraží, obchodní domy, školy...)
 • způsobit poruchu na zařízení                  (elektrárny, vodárny, plynárny, trafostanice...)
 • způsobit škody hospodářské, kulturní    (výrobní haly, sklady, stáje, stodoly, sýpky...)
 • ohrozit důležité objekty                         (muzea, galerie, výstavní síně, nebo objekty v jejich sousedství, které by je      
                                                               případně ohrozily požárem)

Jímací zařízení má být řešeno a provedeno tak, aby pokud možno zachytilo všechny blesky směřující na chráněný objekt.

Hromosvody, které byly postaveny v dřívějších dobách se ponechají na objektu, jestliže u nich po řadu let nedošlo ke škodě od blesku, nebo jestliže zaručují ochranu před bleskem dle ČSN 34 1390, 33 2000-5-54, 62 305-1-4, nebo se dle těchto norem opraví.

ČSN       34 1390          Předpisy pro ochranu před bleskem ( základní norma pro projektování, provádění a zřizování hromosvodů ).
               33 2000-5-54 Elektrická zařízení, kapitola 54: uzemnění a ochranné vodiče.
               33 2000-6-61 Elektrická zařízení, revize, kapitola 61: postupy při výchozí revizi.
               33 1500          Revize elektrických zařízení, pravidelná.
ČSN EN 62 305-1-4 Ochrana před bleskem ( nová , přísnější norma platná od 11 / 06, nahrazující ČSN 34 1390 od 1. 2.2009 ).

Česká republika je v území se zvýšenou bouřkovou činností (1.4. - 30.9.) v celé své rozloze.
                           Potom je názor MÍT hromosvod, či NE na zváženou.

Výhodnější pojištění objektu chráněného hromosvodem ( u některých pojišťoven ).

Klidnější spánek při bouřce...