LIPENSKÁ 90 OLOMOUC 772 00
mobil  603 225 678 & 606 441 424

DOMŮ
O NÁS
KONTAKTY
REFERENCE
KDE NÁS NAJDETE
Z HISTORIE
FAQ
PROČ MÍT HROMOSVOD
CO JE TO BOUŘKA
AKTUÁLNÍ STAV BLESKŮ

design


 Benjamin Franklin (Frenklin)   pseudonym Richard Saunders  17.1.1706 - 17.4.1790  vynálezce hromosvodu
 Americký osvícenský myslitel, přírodovědec, publicista, meteorolog, zabývající se atmosférickou elektřinou.
 Studoval bouřky a v roce 1750   ZKONSTRUOVAL HROMOSVOD   na jehož principu je založena i dnešní
 ochrana objektů před úderem blesku. Zavedl označení kladná a záporná elektřina.
 Vydával vlastní noviny Pennsylvania Gazette, vydal osvětový almanach, věnoval se studiím Golfského proudu.
 Zasloužil se o sjednocení britských kolonií, zlepšení veřejných služeb, osvětlení ve Philadelphii...

 

 Prokop Diviš (Václav Divíšek) 1.8.1696 - 21.12.1765
 Český katolický kněz, přírodovědec, vynálezce, který se zabýval pokusy s atmosférickou elektřinou
 a v roce 1754 postavil v Příměticích u Znojma první hromosvod v českých zemích. Byl to železný kříž 15 později
 41,5 m vysoký sloužící k odsávání elektřiny z mraků, ale v principu fungující jako hromosvod.
 Ramena kříže byla na konci doplněna kratšími, vodorovnými železnými tyčemi.
 Tak bylo dosaženo dvanácti zakončení, na kterých bylo umístěno 12 kovových krabic, v nichž bylo do vrstvy
 kovových pilin vloženo asi 400 k obloze čnících kovových hrotů. Celá konstrukce byla vodivě  
                         spojena se zemí třemi řetězi. Druhou konstrukci pak Diviš vztyčil v roce 1761 na věži Přímětického kostela.